Tanszék

A tanszékünk története

A tanszék elődének elnevezése 1958-ban Régi Magyar Történelmi Tanszék volt, amely a magyar őstörténettől a 18. század végéig tartó korszakot gondozta. Ekkor, 1958-ban a szegedi egyetem kari tanácsülése négy történeti tanszéket említett. Hamarosan, 1962-re kialakult a tanszék hosszú időre érvényes elnevezése, Középkori Magyar Történeti Tanszék névvel szerepelt, és a Magyar Történelmi Intézethez tartozott (…)

Kiemelt projektjeink

„Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején”

Az NKFI (OTKA) által támogatott kutatási pályázat 2013–2018 között tartott. A futamidő végére elkészült kézirat Simon Reniger von Renningen konstantinápolyi állandó követ (1649–1666) Konstantinápolyból keltezett válogatott jelentéseit tartalmazza (…)

Az Anjou-kori oklevéltár forráskiadvány-sorozat

Az Anjou-kori oklevéltár kiadvány-sorozat a magyarországi forráskiadás jelenlegi legnagyobb szabású vállalkozása. Kezdetei az 1970-es évek végére, a Thuróczy-krónika kritikai kiadásán munkálkodó Mályusz Elemér és Kristó Gyula tudományos együttműködésének idejére nyúlnak vissza. A feldolgozás ötlete Mályusz Elemértől származik (…)

FONTES ET LIBRI I.: Urbs, civitas, universitas

Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére.