Publikációk

2019

Kommunikation und Nachrichtenaustausch – Verhandlungsstrategie der habsburgischen Seite bei der Friedensverhandlung von Szőny 1627

Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina – Martin Gellért Ernő – Szabados János

In: Chronica: Annual of the Institute of History University of Szeged, 19(2019) 113–140.

Esterházy Dániel és Esterházy Miklós levelei az 1642. évi szőnyi békekötés idején

Juhász Krisztina

In: Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 17(2019) 175–204.

Oborni Teréz: Erdélyi országgyűlések a 16–17. században.

Juhász Krisztina

 In: Hadtörténelmi Közlemények, 132(2019) 4. sz. 968–973.

Forrás az 1605. évi korponai gyűlés történetéhez

Juhász Krisztina

In: Bagi Zoltán Péter (szerk.): …ugy irhassak, mint volt…” : Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, (2019) 150–171.

On the Question of the Negotiations Between the Habsburgs and the Ottomans at Szécsény and Buda (1628) through Palatine Miklós Esterházy’s letter to the head of the Hungarian negotiators

Marton Gellért Ernő

In: Rocznik Przemyski Historia. Przemyśl, 55(2019) 1. sz. 79–91.

Osmanische Funktionäre im Informationsnetz des kaiserlichen Residenten in Konstantinopel Simon Reniger (1649–1666)

Papp Sándor

In: Chronica: Annual of the Institute of History University of Szeged, 19(2019) 24–41.

Egy nagyvezíri beszámoló Bocskai István haláláról és a magyarországi és erdélyi hatalom örökösödéséről

Papp Sándor

In: Bagi Zoltán Péter (szerk.): …ugy irhassak, mint volt…” : Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, (2019) 172–182.

Petition by Rebel Hungarian Nobles for Complete Submission to the Ottoman Porte (1672)

Papp Sándor

In: Fodor Pál – Kovács Nándor Erik – Péri Benedek (szerk.): Şerefe. Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventieth Birthday. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, (2019) 437–457.

Adalékok az 1658. július 6-i pálülési csata körülményeihez

Szabados János

In: Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 17(2019) 287–328.

Újabb javaslat a vezekényi csata értelmezéséhez

Szabados János

In: Hadtörténelmi Közlemények, 132(2019) 4. sz. 783–808.

Egy kényes végvidéki diplomáciai affér 1652 tavaszán – Mehmed csausz meghiúsított pozsonyi küldetése

Szabados János

In: Bagi Zoltán Péter (szerk.): …ugy irhassak, mint volt…” : Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Tóth Sándor László tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, (2019) 183–196.

Egy 17. századi budai renegát kém identitásai jelentéseinek tükrében

Szabados János

In: Bárka: Irodalmi művészeti és társadalomtudományi folyóirat, 27(2019) 2. sz. 80–85.

Habsburg–Ottoman Communication in the Mid-17th Century – The Death of Imperial Courier Johann Dietz. A Case Study

Szabados János

In: Osmanli Arastirmalari / Journal of Ottoman Studies, 54(2019)2. sz. 119–140.

2018

Kommunikáció és híráramlás. A Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája az 1627. évi szőnyi békekötés során

Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina – Martin Gellért Ernő – Szabados János

In: Aetas, 33(2018) 4. sz. 108–124.

A szegedi veszedelem 1552-ben és Ali budai beglerbég jelentése

Papp Sándor

In: Papp Sándor – Kordé Zoltán – Tóth Sándor László (szerk.): Urbs, civitas, universitas. Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, (2018) 202–213.

Stambul szövetségében. Bethlen, a diplomata

Papp Sándor

In: BBC HISTORY: A világtörténelmi magazin, 8(2018) 2. sz. 28–33.

A pozsareváci békekötés és a magyarok

Papp Sándor

In: Aetas, 33(2018) 4. sz. 5–19.

Hunyadi Mátyás származásáról

Teiszler Éva

In: Bácsország – vajdasági honismereti szemle, (2018) 3. sz. 4–7.

2017

Válogatott források az 1627. évi szőnyi békekötés történetéhez.

Brandl, Gergely – Göncöl, Csaba – Juhász, Krisztina – Marton, Gellért Ernő – Szabados, János

In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2017. 151–204.

Az ellenreformáció ellenhatása: A felkelő rendek szándéknyilatkozata az Oszmán Birodalomba való teljes behódolásra. (Erdély- Habsburg-Oszmán diplomácia)

Papp Sándor

In: Péter Kónya (szerk.): Rekatolizáció és a magyar társadalom a XVII-XVIII. században (Rekatolizácia a Uhorská spolocnost a 17. – 18. storoci), Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, (2016) 371–394.

Habsburg-oszmán kommunikáció a 17. század derekán: Johann Dietz császári futár halálának körülményei és következményei

Szabados János

In: Bodnár-Király Tibor – Hende Fanni – Pataki Katalin (szerk.): Szóra bírni az újkort : A III. KoraújkorÁSZ doktorandusz konferencia tanulmányai. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, (2016) 192–216.