Hallgatóknak

Oktatómunka

A tanszék munkatársai mellett a kutatócsoport tagjai is részt vesznek az egyetemi oktatásban,
középkori és kora újkori magyar történelem témakörben szemináriumok és előadások
vezetésével, lefedve a teljes képzési spektrumot (BA- és MA képzés, osztatlan tanári képzés,
PhD-képzés).

Szakdolgozati témák és segédlet

Minden oktató fogad szakdolgozat készítéshez középkori és kora újkori magyar történelem
iránt érdeklődő hallgatókat, a szakdolgozati témák színes palettáját kínálva.