„Tehetségek a történettudomány szolgálatában”

2018. augusztus 6. Összes hír

Megjelent a „Tehetségek a történettudomány szolgálatában” című tanulmánykötet legfrissebb, immár negyedik száma Ferwagner Péter Ákos egyetemi docens szerkesztésében. A tudományos kutatásaik elején járó fiatalok számára kiváló publikációs lehetőséget biztosító kötet egyedisége abban áll, hogy a szerzők nemcsak az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola jelenlegi és volt hallgatói közül kerültek ki, hanem történelem mesterszakos hallgató írása is helyet kapott benne. A kiadvány magas színvonalát és különlegességét jelzi továbbá az is, hogy döntően az új – és jelenkor történetét feldolgozó írások között magyar és angol nyelvű publikációk egyaránt szerepelnek. A kötetben megjelent tanulmányok:

Emine Yüksel:
Oral and Written Tradition: Quizilbash Case in Anatolia

Kutse Altin Özafşar:
The Last Campaign of Sultan Suleyman

Palotás Zsolt:
The Foundations of the Modern Tunisian State: Relation between the Regency of Tunis and
the Ottoman Empire

Berczeli-Nemcsényi Alex:
Joseph Weydemeyer, Marx „nagykövete” az Egyesült Államokban?

Anastas Bezha:
The Albanian-Hungarian relations during WWI

Kádár József:
Emir Abdallah’s Early Political Career. The Creation of Transjordan

Mihályi Dorottya:
Bevezetés a független Magreb-térség útleírásaiba

Szilvia Seyedin:
Hungary’s relations with the Midddle East in 1960-1980 (Iraq-Iran)

Csík Ádám Lajos:
Az 1968-as csehszlovákiai események politikai előzményei és a Magyar Néphadsereg
páncélos csapatainak részvétele és hétköznapjai az intervencióban