Házi védés – Janzsó Miklós

2019. november 13. Összes hír

SZTE BTK TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Antikvitás Program

Janzsó Miklós házi védésének időpontja: 2019. november 13. szerda 11 óra
Helye: tanári szoba

Janzsó Miklós doktori iskolánk egykori hallgatója (2014-2017) doktori eljárásra jelentkezett. A jelölt az SZTE BTK egykori történelem, latin és ógörög szakos hallgatója, jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában dolgozik könyvtárosként. Kutatási témájából 2009 óta folyamatosan publikál és előadásokat tart magyar és angol nyelven.

Doktori témája: a Tabula Cebetis és az 1. századi filozófiai gondolkodás (a mű keletkezésének történeti háttere, a Tabula fordítása, a mű utóélete)
A disszertáció címe: A Tabula Cebetis helye a hellenisztikus és római gondolkodásban

Témavezető: Draskóczyné Dr. Székely Melinda tszv. docens (SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék)

Nyelvismerete: latin felsőfok, ógörög felsőfok, német középfok
Publikációinak száma: 11
Konferencia-előadásainak száma: 5

Házi védés:
2019. november 13. szerda 11 óra tanári szoba

Elnök: Prof. Dr. Wojtilla Gyula emeritus professor (SZTE) wojtillagy@t-online.hu
Tartalék: Papp Sándor professor (SZTE)

Opponensek:
Külső opponens: Hamvas Endre Ádám PhD, főiskolai docens (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Társadalomismeret Tanszék) ehamvas@gmail.com
Belső opponens: Illés Imre Áron PhD, egyetemi adjunktus (SZTE Ókortörténeti Tanszék) graeculus@gmail.com

Tartalék opponens: Gesztelyi Tamás professor emeritus (DE) gesztelyi.tamas@arts.unideb.hu

Tagok:
Dávid Nóra PhD, egyetemi adjunktus (SZTE) davidnorah@gmail.com
Szabó Ádám PhD, habilitált docens (MNM) szabo.adam@hnm.hu
Priskin Gyula PhD (SZTE) priskin.gyula@gmail.com

Tartalék tag: Almási Tibor PhD, tszv. egyetemi docens (SZTE)