Doktori védés – Széll Gábor

2019. május 8. Összes hír

SZTE BTK
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Antikvitás Program

Széll Gábor doktori védésének időpontja és helye:
2019. május 8. szerda 12 óra, SZTE BTK IV-es terem

Széll Gábor doktori iskolánk egykori hallgatója (2005-2008) sikeresen teljesítette a doktori szigorlatot (2018. 06. 06.) és egyhangúlag pozitívan értékelték dolgozatát a házi védésen (2018. 12. 05.).
A jelölt az SZTE BTK egykori latin-történelem szakos hallgatója, jelenleg a Csongrádi Batsányi János Gimnázium tanára, a humán munkaközösség vezetője. Kutatási témájából 2005 óta folyamatosan publikál és előadásokat tart magyar és angol nyelven.

Doktori témája: a késő antikvitás latin nyelvű krónikairodalma
A disszertáció címe: Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában
Témavezető: Draskóczyné Dr. Székely Melinda tszv. docens (SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék)

Nyelvismerete: latin felsőfok, angol középfok
Publikációinak száma: 13 (ebből 3 idegen nyelvű)
Konferencia-előadásainak száma: 6 (ebből 1 idegen nyelven)

Védési bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Wojtilla Gyula emeritus professor (SZTE) wojtillagy@t-online.hu
Tartalék elnök: Papp Sándor egyetemi professzor (SZTE)

Opponensek:
Szabó Ádám habilitált egyetemi docens (MNM) szabo.adam@hnm.hu
Illés Imre Áron PhD, egyetemi adjunktus (SZTE Ókortörténeti Tanszék) graeculus@gmail.com

Külső tag: Gesztelyi Tamás professor emeritus (DE) gesztelyi.tamas@arts.unideb.hu
Belső tag: Dávid Nóra PhD, egyetemi adjunktus (SZTE) davidnorah@gmail.com
Tartalék tag: Almási Tibor PhD, tszv. egyetemi docens (SZTE)

Prof. Dr. Papp Sándor
az Iskolatanács elnöke

Prof. Dr. Wojtilla Gyula
programvezető

Dr. Székely Melinda
programvezető helyettes