Doktori szigorlat – Janzsó Miklós

2019. május 21. Összes hír

SZTE BTK
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Antikvitás Program

Janzsó Miklós doktori szigorlatának időpontja: 2019. május 21. kedd 11 óra
Helye: tanári szoba

Janzsó Miklós doktori iskolánk egykori hallgatója (2014-2017) doktori eljárásra jelentkezett. A jelölt az SZTE BTK egykori történelem, latin és ógörög szakos hallgatója, jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában dolgozik könyvtárosként. Kutatási témájából 2009 óta folyamatosan publikál és előadásokat tart magyar és angol nyelven.

Doktori témája: a Tabula Cebetis és az 1. századi filozófiai gondolkodás (a mű keletkezésének történeti háttere, a Tabula fordítása, a mű utóélete)
A disszertáció címe: A Tabula Cebetis helye a hellenisztikus és római gondolkodásban
Témavezető: Draskóczyné Dr. Székely Melinda tszv. docens (SZTE BTK Ókortörténeti
Tanszék)

Nyelvismerete: latin felsőfok, ógörög felsőfok, német középfok
Publikációinak száma: 10
Konferencia-előadásainak száma: 5
Doktori szigorlata 1 főtárgyból áll
A szigorlat főtárgya: A principatus kor sajátosságai és a stoicizmus

Szigorlati bizottság:
Elnök: Prof. Dr. Wojtilla Gyula emeritus professor (SZTE) wojtillagy@t-online.hu
Tartalék: Papp Sándor professor (SZTE)

Tagok:
Hamvas Endre Ádám PhD, egyetemi adjunktus (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Társadalomismeret Tanszék) ehamvas@gmail.com
Illés Imre Áron PhD, egyetemi adjunktus (SZTE Ókortörténeti Tanszék) graeculus@gmail.com

Tartalék tag: Gesztelyi Tamás professor emeritus (DE) gesztelyi.tamas@arts.unideb.hu

Prof. Dr. Papp Sándor
az Iskolatanács elnöke

Prof. Dr. Wojtilla Gyula
programvezető

Dr. Székely Melinda
programvezető helyettes