Medievisztika Régészet

Medievisztika-Régészet Doktori Program

A program múltja

A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának 1990-es elindulását követően hosszú ideig ‒ Régészeti Program híján ‒ régészeti témájú dolgozatokkal két másik programba, az Antikvitás és a Medievisztika képzésbe lehetett jelentkezni. A lehetőséggel sokan éltek, tehát a fenti programokban régészek is szép számmal szereztek doktori abszolutóriumot és védték meg disszertációikat Szegeden. De a doktori képzésbe oktatói oldalról is bekapcsolódtak a szegedi Régészeti Tanszék akkori munkatársai. A fokozódó érdeklődés viszont egyre erősebb igényt jelzett egy önálló régészeti képzési program elindítására. Ennek érdekében viszont csak a személyi és egyéb feltételek (többek között a megfelelő minősített oktatói gárda) biztosítását követően lehetett lépéseket tenni.

Az erőfeszítéseknek köszönhetően a 2015/2016-os tanév első félévében végül elindulhatott Szegeden a Medievisztika programmal való együttműködés keretében a hároméves régészeti doktori képzés. Ezzel immáron három szintűvé vált a Szegedi Tudományegyetem régészeti képzési palettája. A hároméves alapdiploma (BA szint) és a kétéves mesterdiploma (MA szint) mellé megnyílt a doktori diploma megszerzésének lehetősége hároméves képzés keretében (PhD szint).

A képzésre a 2015/2016-os tanévtől legalább egy MA diplomával lehet jelentkezni (a felsőoktatási törvény szerint bármilyen MA értékű diplomával, de természetesen rendkívüli előnyt élveznek a régészet szakos MA diplomával rendelkezők). A képzésen államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is részt lehet venni. A felvételizőnek a felvételi eljárás során kell jeleznie, hogy mely képzési formát választja. Az államilag finanszírozott helyek száma ugyanakkor véges, így azt is jeleznie kell a felvételizőnek, hogy államilag finanszírozott helyek hiányában vállalja-e a képzés költségtérítéses formáját is. Külföldi hallgatók a Stipendium Hungaricum pályázat keretében jelentkezhetnek finanszírozott helyre.

Tartalmi, akkreditációs és óraszervezési okok miatt a program a Medievisztika programmal közös együttműködésben indult meg, önálló tanösvénnyel, a képzésben résztvevő régészek számára komplex képzési és hálótervvel. Időközben a doktori képzéseket érintő felsőoktatási reform következtében a doktori képzés hossza minden tudományterületen 2+2 évre változott meg, ez a változás pedig a mi programunkat is érintette a 2016/2017-es tanévtől kezdődően, így a doktori képzés jelenlegi időtartama 4 év.

A program jelene

A program a legszélesebb lehetőséget biztosítja a régészszakma számára a doktori fokozatszerzésre. A neolitikum kutatóitól a késő középkorral foglalkozó régészekig bezárólag várja a képzésben részt venni kívánó, legalább MA végzettséggel rendelkezőket, de különösképp a vaskor, a császárkori Barbarikum időszaka, a népvándorláskor, a magyar honfoglalás és államalapítás kora, valamint a középkor azok a területek, amelyek megkülönböztetett figyelmet kapnak.

A képzés alapvetően két pilléren áll. A választott témavezető irányítása mellett álló egyéni kutatómunkán, valamint az egyetemi kontaktórákon, amelyek valódi műhelyszemináriumok és előadások formájában zajlódnak le. Ezeken nem csupán a képzésben részt vevő hallgatók, de a doktori iskola oktatói is beszámolnak legújabb kutatási eredményeikről, bevonva az egész tudományos műhelyet a kutatási/alkotási folyamatba, élénk, eszmecserére, vitára ösztönző hangulatú órák keretében. De a doktori iskola már az elindulását követően is előadássorozat formájában ugyancsak bevonta és azóta is folyamatosan bevonja a képzésébe a nemzetközi és a magyar régésztársadalom kiváló kutatóit, prominens szereplőit, szinte az összes régészeti korszak vonatkozásában. Így tartott többek között már előadást Szegeden Dr. Dieter Quast, Dr. Bálint Csanád, Dr. Benkő Elek, Dr. Garam Éva, Dr. Bondár Mária, Dr. Somogyi Péter, Dr. Ecsedy István, Dr. Müller Róbert, Dr. Belényesy Károly stb.

A képzés célja a doktori dolgozat megírásához nyújtható legszélesebb körű szakmai segítség biztosítása, valamint a képzésre jelentkezők doktori fokozatszerzésére történő legteljesebb felkészítése, de ugyanakkor egy szerteágazó, alapos és mély tudással, a legújabb módszertani ismeretekkel, valamint széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel felvértezett önálló kutatógeneráció kinevelése is.

A doktori programban ‒ összhangban az egyetemi, a kari és a Történelemtudományi Doktori Iskola szabályzatával ‒ lehetőség van egyéni felkészülőként is fokozatot szerezni. E lehetőség azon több éve a szakmában munkálkodó, bizonyíthatóan komoly tudományos és publikációs tevékenységet kifejtő kollégák számára biztosított, akik múzeumi, kutatóintézeti vagy más felsőoktatási intézményben folytatott munkájuk mellett nem tudják vállalni a nappali képzésre történő jelentkezést. Az egyéni felkészülői státus megszerzésében a programvezető javaslatára a programtanács, illetve a Történelemtudományi Doktori Iskola tanácsa dönt. Egyéni felkészülők esetében a doktori szigorlati tárgyak száma azonban nem egy, hanem három. Minden egyéb feltétel az egyéni felkészülők esetében is a doktori fokozatszerzés szabályainak megfelelő. (Az egyéni felkészülőkre vontkozó további szabályokat lásd a „Fevételi információk” fül alatt.)

A program képzési hálóterve

A program oktatói

Dr. B. Tóth Ágnes
Dr. Felföldi Szabolcs
Dr. habil. Kulcsár Valéria
Dr. Markó András
Dr. Pintér-Nagy Katalin
Prof. Dr. Révész László
Dr. Vörös Gabriella
Dr. habil. Wolf Mária

A program témakiírói választható témáikkal

Dr. B. Tóth Ágnes
5‒6. századi germán népek a Kárpát-medencében

Dr. Felföldi Szabolcs
A hun- és avarkor egyes kérdései, a 3‒5. századi Tárim-medence

Dr. habil. Kulcsár Valéria
Császárkori barbárok, hunkor, őskor(vaskor)

Dr. Markó András
Az őskőkori Kárpát-medence

Dr. Pintér-Nagy Katalin
Az avar kor régészeti emlékei

Prof. Dr. Révész László
Magyarország honfoglalás és államalapítás korának régészeti emlékei

Dr. Vörös Gabriella
Az Alföld szarmata korszaka

Dr. habil. Wolf Mária
Középkori települések és várak; Iparrégészeti kutatások

A program témaveztői

Dr. B. Tóth Ágnes
Dr. Felföldi Szabolcs
Dr. habil. Kulcsár Valéria
Dr. Markó András
Dr. Pintér-Nagy Katalin
Prof. Dr. Révész László
Dr. Vörös Gabriella
Dr. habil. Wolf Mária

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók

4. évfolyam
Rácz Rita
F. Kovács Péter

3. évfolyam
Mészáros Boglárka
Sztankovánszkiné Osváth Zsófia
Walter Dorottya
Varga Máté
Zandler Krisztián

2. évfolyam
Borsódi Martin
Hergott Kristóf
Botyánszki Anna
Hrabák Zita
Szombathelyi Andrea

1. évfolyam
Fülöp Réka

Komplex vizsgát tett

Petkes Zsolt
Mellár Balázs
Törőcsik István
F. Kovács Péter
Soós Rita
Mészáros Boglárka
Varga Máté
Sztankovánszkiné Osváth Zsófia
Walter Dorottya
Zandler Krisztián

Doktori abszolutóriumot szerzett

Wilhelm Gábor
Gallina Zsolt
Lukács Nikoletta
Varga Sándo