Publikációk

2018

Magyar várak – török várak. Status quo a hadszíntéren és a Jagelló-kori oszmán-magyar békeszerződésekben. In: Aetas 

Teiszler Éva

Szabados János: „Wollen Sie mir dießes haltung, woll und guett, wo nicht, sage ich meinen dienst auff” – Johann Rudolf Schmid haditanácsos és Hans Caspar budai kém patrónus-kliensi (?) kapcsolata. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica (142) 2018. 71–86

Kommunikáció és híráramlás. A Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája az 1627. évi szőnyi békekötés során.

Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina – Marton Gellért Ernő – Szabados János

Aetas 33(2018) 4. sz. 108–124.

Az ellenreformáció ellenhatása: A felkelő rendek szándéknyilatkozata az Oszmán Birodalomba való teljes behódolásra

Papp Sándor

(Erdély- Habsburg-Oszmán diplomácia) Rekatolizácia a Uhorska Spoločnoť v 17 – 18. storičí. Rekatolizáció és a magyar társadalom a XVII – XVIII. században. Ed.: Peter Kónya, Vydaval’stvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2016. 371–394.

A pozsareváci békekötés és a magyarok

Papp Sándor

Aetas 33 évf. (2018) 4. szám. 5–19.

Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia kapcsolattörténete a békekötések tükrében (vázlat és adatbázis)

Papp Sándor

Aetas 33 évf. (2018) 4. szám. 86–99.

Konstantinápoly eleste a magyar forrásokban és a történetírásban

Papp Sándor

43–64. ACTA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS ACTA HISTORICA TOMUS CXLII. SZEGED 2018.

2017

Válogatott források az 1627. évi szőnyi békekötés történetéhez.

Brandl, Gergely – Göncöl, Csaba – Juhász, Krisztina – Marton, Gellért Ernő – Szabados, János:

In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2017. 151–204.