Megjelent az Acta Historica – Tomus CXLIII.

2019. január 14.

2018. decemberében megjelent az Acta Universitatis Scientiarum Szegedeiensis, Acta Historica legújabb száma, ezúttal az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék gondozásában, Papp Sándor tanszékvezető egyetemi tanár és kutatócsoport-vezető (MTASZTE Oszmán-kori Kutatócsoport) szerkesztésében. Az SZTE BTK Történeti Intézetének kiadványa a tanszék kutatási tevékenységéhez illeszkedően hét tanulmányt és egy forrásközlő publikációt tartalmaz, amelyek szerzői részben a tanszékhez, részben a kutatócsoporthoz kötődnek.

Tartalomjegyzék

Évf. 143 (2018)

Idegennyelv-tudás a 9-10. századi magyarságnál

Kordé Zoltán

5-21

Széljegyzetek a magyarság 10. századi történelméhez

Balogh László

23-28

Gondolatok Szent István és más királyok születési évéről

Halmágyi Miklós

29-41

Konstantinápoly eleste a magyar forrásokban és a történetírásban

Papp Sándor

43-63

III. Frigyes császár levelei a szultánnak és a bizánci császárnak Konstantinápoly ostromát megelőzően

Bara Péter

65-69

„Wollen sie mir dießes haltung, woll und guett, wo nicht, sage ich meinen dienst auff” – Johann Rudolf Schmid haditanácsos és Hans Caspar budai kém patrónus-kliensi (?) kapcsolata

Szabados János

71-86

Török kereskedők nehézségei a kuruc korban – avagy hogyan ne kereskedjünk Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc idején

Tóth Hajnalka

87-106

Szádeczky-Kardoss Lajos török kori kutatásai

Tóth Sándor László

107-120