Antikvitás

Antikvitás Doktori Program

A program múltja

Az Antikvitás Program 2001-ben indult, Dr. Wojtilla Gyula egyetemi tanár vezetésével. A programban továbbá Dr. Maróti Egon egyetemi tanár, Dr. Farkas Zoltán egyetemi adjunktus, illetve Dr. Hoffmann Zsuzsanna egyetemi docens oktattak. Később Dr. Székely Melinda egyetemi docens és Dr. Tóth Iván, valamint Dr. Illés Imre Áron egyetemi adjunktusok kerültek be a program oktatói közé.

A doktori programban részt vevő hallgatók segítségével különböző kiadványok készültek. Ezek közül a legfontosabbak az Acta Antiqua et Archaeologica 2004-ben, Wojtilla Gyula és Felföldi Szabolcs szerkesztésével megjelent tematikus szám, a 2012-ben, Wojtilla Gyula, Illés Imre Áron és Zentai György szerkesztésével megjelent Ókori India Történeti Szöveggyűjtemény, a 2013-ban, Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésével megjelent Késő Római Szöveggyűjtemény, illetve az Acta Antiqua et Archaeologica 2015-ben, Székely Melinda és Illés Imre Áron szerkesztésével megjelent tematikus szám. A Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Bizottsága rendezésében sorra kerülő orientalista napokon előadást tartottak a doktorandusz hallgatók, amely előadások anyaga szintén megjelent, cikk formájában.

Ezen felül a Documenta Historica sorozatban, a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének gondozásában megjelentek a program hallgatóinak forráskiadványai.

A doktori program eddigi története során összesen 17 hallgató nyert felvételt. A szervezett képzési keretekben részt vevő hallgatók közül eddig Tóth Iván, Felföldi Szabolcs, Illés Imre Áron és Lakos Katalin szerzett doktori fokozatot, summa cum laude minősítéssel.

A program jelene

Az oktatott kurzusok tematikája a mindenkori programban részt vevő oktatók kutatási területéhez igazodik. Ennek megfelelően nagy súllyal szerepelt és szerepel a római történet és társadalomtörténet, a görög historiográfia, illetve az ókori India története és nyelvei. A kurzusok kínálata között szerepel az ókori nyugat és kelet sokrétű kapcsolatainak bemutatása is.

A program sajátosságait figyelembe véve, azoknak a hallgatóknak biztosítunk felvételt, akik a történelem alapszakjuk mellett valamely egyéb, speciális képzéssel is rendelkeznek. Hallgatóink a görög, latin, indológia, régészet, filozófia szakosok közül kerülnek ki. A szóbeli felvételi része forrásolvasás, latin, görög, vagy szanszkrit nyelven, illetve szakszöveg olvasása két világnyelven.

Lehetőség van a szervezett képzési kereteken kívül készült disszertációk benyújtására is. Ily módon Székely Melinda szerzett doktori fokozatot, summa cum laude minősítéssel.

Az általános, törzstárgyakon felül az egyéni kutatásokat elősegítő, műhelyszeminárium jellegű képzésekre helyezzük a hangsúlyt. A program latin, görög, szanszkrit nyelvekben kínál továbbképzési lehetőséget a programban részt vevőknek. A képzéshez szükséges szakirodalmat az SZTE Klebelsberg Könyvtára, az MTA Könyvtára, a nemzetközi könyvcsere, rövid külföldi könyvtári munka, az oktatók magánkönyvtára, illetve internetes források biztosítják.
A program résztvevői számára pályázatok és személyi kapcsolatok révén biztosítjuk a nemzetközi tudományos életben való részvételt. A program kiváló kapcsolatokkal rendelkezik Németországgal (Berlin, Mainz, Halle, München), Angliával (Oxford), Olaszországgal (Ravenna, Milánó, Bologna, Torino, Urbino), illetve Ausztriával (Bécs, Innsbruck). Szoros kapcsolatot ápolunk a szomszédos országokkal és magyar egyetemekkel.

A program oktatói és hallgatói aktívan részt vesznek a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae – SEC – kutatói és öntevékeny csoport munkájában, országos konferenciáján, amelynek publikációi rendszeresen megjelennek, kiadvány formájában.

A program képzési hálóterve

Antikvitás hálóterv

MF1 Első mérföldkő; Teljesítendő: min. 120k DAELM100 (…)

A program oktatói (2017)

Prof. Dr. Wojtilla Gyula
Dr. Székely Melinda
Dr. Tóth Iván
Dr. Illés Imre Áron

A program témakiírói választható témáikkal (2017)

Prof. Dr. Wojtilla Gyula
Az ókori India és korabeli világkereskedelem

Dr. Székely Melinda
A Római Birodalom társadalmi és gazdasági változásai
A város és vidék megítélése a római eszmetörténetben

Dr. Tóth Iván
A kyméi Ephoros és a világtörténelem
Ókori görög helytörténet
Rétorika és történetírás

Dr. Illés Imre Áron
A Római Birodalom és a meghódított népek közigazgatása, vallása

A program témavezetői (2017)

Dr. D. Székely Melinda
Dr. Illés Imre Áron
Dr. habil. Horváth László
Dr. Tóth Iván
Prof. Dr. Wojtilla Gyula

A programban eddig fokozatot szerzettek

(Név, dolgozat címe, témavezető neve, fokozatszerzés éve, szervezett képzésben vett részt/egyéni felkészülő volt)

Székely Melinda
A Római Birodalom keleti kereskedelme Plinius Naturalis Historia című műve alapján
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2006
egyéni felkészülő

Tóth Iván
Alexandros Homérosa. Arrhianos-tanulmányok
Dr. Farkas Zoltán
2011
szervezett képzésben vett részt

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2013
szervezett képzésben vett részt

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése
Dr. Székely Melinda
2013
szervezett képzésben vett részt

Lakos Katalin
A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2016
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében eddig abszolutóriumot szerzettek

(Név, témavezető neve, abszolutórium megszerzésének éve)

Ullrich Balázs
Prof. Dr. Maróti Egon
2004
szervezett képzésben vett részt

Básti Ágnes
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2005
szervezett képzésben vett részt

Széll Gábor
Dr. Székely Melinda
2008
szervezett képzésben vett részt

Vajda Olga
Prof. Dr. Maróti Egon
2008
szervezett képzésben vett részt

Zentai György
Prof. Dr. Wojtilla Gyula
2012
szervezett képzésben vett részt

Piróth Ildikó
Dr. Hoffmann Zsuzsa
2013
szervezett képzésben vett részt

Hajdú Attila
Dr. Tóth Iván
2013
szervezett képzésben vett részt

Horti Gábor
Dr. Székely Melinda
2014
szervezett képzésben vett részt

Gönczi Gergő
Dr. Székely Melinda
2015
szervezett képzésben vett részt

Janzsó Miklós
A Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban
Dr. Székely Melinda
2017
szervezett képzésben vett részt

A program szervezett képzésében részt vevő aktív hallgatók

(Név, jelenlegi évfolyam, dolgozat várható címe, témavezető neve, államilag finanszírozott/költségtérítéses)

Kapi Péter
1. évf.
A Római Birodalom és a meghódított népek közigazgatása, vallása
Dr. Illés Imre Áron
államilag finanszírozott

Ormos Bálint
1. évf.
A város és vidék megítélése a római eszmetörténetben
Dr. Székely Melinda
költségtérítéses

Kovács István
2. évf.
Kinnamos
Dr. Tóth Iván, Dr. Horváth László
államilag finanszírozott

Kárpáti András Dániel
2. évf.
Orchomenos helytörténete és prozopográfiája
Dr. Tóth Iván
államilag finanszírozott

Janzsó Miklós
3. évf.
A Tabula Cebetis datálása és helye a hellenisztikus és római gondolkodásban
Dr. D. Székely Melinda
államilag finanszírozott